Αρχική Σελίδα
Καλώς Ήλθατε
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, "SAVETEXTILEGR"

29.09.2021

Τη στιγμή που άλλες χώρες του εξωτερικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν συστηματικά τις εγχώριες Κλωστοϋφαντουργικές Βιομηχανίες τους, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της έρευνας στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας –με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επανέναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου Κλωστοϋφαντουργίας και Χρώματος (LITAC) στο Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας–, στην  Ελλάδα η πανεπιστημιακή  Κλωστοϋφαντουργική εκπαίδευση και η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού οδηγούνται σε πλήρη αφανισμό από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Όντας οι τελευταίοι φοιτητές που επιλέξαμε να σπουδάσουμε στην ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις σπουδές μας και το μέλλον του Κλάδου μας στον εκπαιδευτικό και εργασιακό χάρτη της Ελλάδας.

Τον περασμένο Ιούνιο αιτηθήκαμε  στη Γραμματεία του Τμήματος αντίγραφα των Πρακτικών Συνελεύσεων προηγούμενων μηνών. Τα συγκεκριμένα Πρακτικά περιλαμβάνουν ολόκληρη τη σειρά ενεργειών, διαδικασιών και αποφάσεων που οδήγησαν στη βίαιη ανατροπή του ισχύοντος πενταετούς Προγράμματος Σπουδών, στην πλήρη κατάργηση των μαθημάτων κλωστοϋφαντουργικού περιεχομένου και στην εξαφάνιση της αντίστοιχης ροής ειδίκευσης. Η Γραμματεία δεν ικανοποίησε το αίτημά μας, επικαλούμενη σχετική εντολή του τέως Προέδρου του Τμήματος. Τελικώς, αφού είχαμε ενημερώσει το Τμήμα ότι θα κινηθούμε νομικά, τα Πρακτικά μας  παραδόθηκαν τρεις μήνες αργότερα από το νέο Πρόεδρο. Ως Πρωτοβουλία Φοιτητών, προχωρήσαμε σε καταγγελία στην Αρχή Διαφάνειας για το συγκεκριμένο συμβάν, της οποίας την απάντηση αναμένουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Ίδρυμα ανταποκρίθηκε  σε  ανάλογο  αίτημά  μας  (να  μας  κοινοποιηθούν  τα  Πρακτικά  της Συγκλήτου επί του ανωτέρω θέματος) με ευγένεια, προθυμία και ταχύτητα.

Επιπρόσθετη  απόδειξη της  συστηματικής  απαξίωσης  της ειδικότητάς  μας  και  των υποχθόνιων τακτικών που ακολουθεί το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. τα τελευταία έτη, αποτελεί το γεγονός πως στα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας εμφανίζονται ακόμη τρεις κατευθύνσεις στο  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, όπως  αποδεικνύεται από  την  αλληλογραφία  του  Πανελληνίου  Συλλόγου  Πτυχιούχων  Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών με το Υπουργείο. Από την αλληλογραφία αυτή, που μας έχει κοινοποιηθεί από τον Σύλλογο, αποδεικνύεται πως το Υπουργείο όχι μόνο δεν έχει ενημερωθεί  για  την  αλλαγή  των  κατευθύνσεων  του  τετραετούς  Προγράμματος Σπουδών  κατά  τη  μετατροπή  του  σε  πενταετές  (δηλαδή,  για  τη  σύμπτυξη  τριών κατευθύνσεων σε δύο ροές σπουδών το 2019), αλλά ούτε και για την κατάργηση της ροής  «Βιομηχανικής  Παραγωγής»  κλωστοϋφαντουργικού  περιεχομένου,  η  οποία περιλάμβανε τα μαθήματά μας (το Φεβρουάριο του 2021). Επισημαίνεται  πως,  σύμφωνα  με  τον  Ν.4485/2017,  οποιαδήποτε  ίδρυση  ή κατάργηση ή συγχώνευση ή κατάτμηση ή μετονομασία Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου/Ειδικεύσεων σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

Οι αποφάσεις του Τμήματος και οι ενέργειες του τέως Προέδρου του, έχουν φέρει εμάς και τους καθηγητές μας σε αδιέξοδο, καθώς καθιστούν αδύνατο για εμάς ως φοιτητές, να  ολοκληρώσουμε  τις σπουδές  μας στο  επιστημονικό  αντικείμενο  που επιλέξαμε,  απαξιώνουν τον κόπο και τις  προσπάθειες που έχουμε  καταβάλει τα χρόνια  αυτά των σπουδών μας,  ακυρώνουν την επιλογή των νέων φοιτητών που επέλεξαν το Τμήμα αποκλειστικά για την δυνατότητα σπουδών στον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας και  αφήνουν  καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. εκτός της ακαδημαϊκής λειτουργίας, στερώντας τους τη δυνατότητα να διδάξουν μαθήματα σχετικά με την κατάρτισή τους.

Θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε πως με το αίτημά μας για την ίδρυση νέου Τμήματος δεν επιδιώκουμε την παρακώλυση της λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. και του Προγράμματος Σπουδών του. Αντιθέτως, το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. παρεμποδίζει  την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και εξωθεί τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές  του σε αναγκαστική αποχώρηση. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση και έγκριση του νέου αναθεωρημένου  Προγράμματος, αλλά έχουν ήδη αποκλειστεί από την εφαρμογή του.

Σας  παρουσιάζουμε το προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών για ένα νέο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, όπως υποβλήθηκε από τους καθηγητές μας στο Τμήμα (συνημμένο αρχείο PDF στο κάτω μέρος).

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας να ασκήσουν την επιρροή τους προς τους αρμόδιους φορείς για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματός μας, δημιουργίας νέου Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών και ευελπιστούμε για την από μέρους τους υποστήριξη των προσπαθειών μας.

Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούμαστε:

  • Τη δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας πενταετούς φοίτησης για τη διατήρηση των σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων εργαστηριακών υποδομών,
  • Την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού,
  • Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του Τμήματος Μ.Β.Σ.Π. στο νέο Τμήμα,
  • Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022,
  • Την επιστροφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν σε άλλα Τμήματα κατά την τελευταία τριετία,
  • Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα μετακινηθούν στο νέο Τμήμα, έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό.
 
Ίδρυση Ινστιτούτου Κλωστοϋφαντουργίας και Χρώματος (LITAC) στο Πανεπιστήμιο Leeds

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ινστιτούτο Κλωστοϋφαντουργίας και Χρώματος (LITAC) στο Πανεπιστήμιο του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας. Αποτελεί ένα συνεργατικό, διεπιστημονικό ερευνητικό ίδρυμα που στοχεύει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στο χρώμα, τη μόδα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, υλικών, μεθόδων και διαδικασιών, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αποβλέπει σε  διεθνείς συνεργασίες με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, ΜΚΟ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Τη στιγμή που στην Ελλάδα οι κοντόφθαλμες πολιτικές αποδυναμώνουν όλο και περισσότερο τις ζωτικής σημασίας υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, χρώματος και ενδύματος, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την κατάργηση της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού από την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν την ανάπτυξη τους συστηματικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο: Leeds Institute of Textiles and Colour (LITAC)

 
Εξοπλιστικός ανταγωνισμός: Η Ρωσία απαντά επενδύοντας 250 εκατομμύρια $ σε τεχνικά υφάσματα για την άμυνα

 

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών του ρωσικού υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου, η ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει 250 εκατομμύρια US$ για το σχεδιασμό και την παραγωγή  τεχνικών και μη-υφασμένων υφασμάτων, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια.

Read more...
 
Kαταγγελία για την κατάργηση της ειδίκευσης “Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης” από τα ΑΕΙ

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύλλογος κατέθεσε υπόμνημα, καταγγέλλοντας τη διαδικασία με την οποία επιχειρείται η κατάργηση της ειδίκευσης “Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης” από το τμήμα "Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είχε προηγηθεί και άλλο υπόμνημα του Συλλόγου στις 8/3/2021, το οποίο απαντήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 29/3/2021. Η απάντηση του Υπουργείου επιβεβαιώνει ότι τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μεθοδεύουν την κατάργηση της ειδίκευσης, μέσα από την παραπλανητική διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος σπουδών, αγνοώντας τα όσα ορίζονται από τον νόμο. Ακολουθεί το υπόμνημα που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

 

Read more...
 
«Έξυπνο» ρούχο που σχεδίασαν φοιτήτριες του ΑΠΘ κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό

Δύο τελειόφοιτες φοιτήτριες του τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, η Μαρία Λανταβού και η Ευθυμία Δουρουδή, σχεδίασαν ένα έξυπνο ρούχο (wearable) στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας– και κέρδισαν με αυτό ένα από τα πρώτα βραβεία στον παγκόσμιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού για τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου "Rethinking the Future", στην κατηγορία "Product Design", ανάμεσα σε 512 προτεινόμενα έργα φοιτητών και επαγγελματιών αρχιτεκτόνων από 30 χώρες.

Το ένδυμα που παρουσίασαν οι φοιτήτριες είναι ένα φόρεμα φτιαγμένο από εύκαμπτο υλικό, ικανό να αλληλεπιδρά με το ευρύτερο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να διατηρεί τη θερμοκρασία του σώματος.  Η κατασκευή του έγινε σε  τρισδιάστατους εκτυπωτές με πολλαπλές κεφαλές (multimaterial 3D printer), που προς το παρόν χρησιμοποιούνται πειραματικά σε εργαστήρια του MIT.

Διαβάστε περισσότερα στο Athens Voice

 
«StartPrev12345NextEnd»

Page 1 of 5
 

Ανακοινώσεις

Ζήτηση Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.


Η  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ζητά Κλωστοϋφαντουργούς Μηχανικούς και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων για εργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων (7ο  Χλμ Φαρσάλων-Λαρίσης)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24910-26101
Αποστολή βιογραφικών: hzahop@stiafilco.com
Η πλήρης αγγελία βρίσκεται στο σύνδεσμο: https://www.ifarsala.gr/2021/11/29/zitountai-gia-ergasia-apo-tin-epilektos-klostoufantourgia-aeve/

 

Ζήτηση από εταιρεία παραγωγής φανταιζί νημάτων


Το μοναδικό εν ενεργεία κλωστήριο φανταιζί νημάτων στη χώρα μας, με καθετοποιημένη παραγωγή από νήμα μέχρι πλοκή και ραφή πλεκτών ενδυμάτων, ζητά νέους που θέλουν να εργαστούν στον κλάδο.
Πληροφορίες:  www.grena.gr, email: grena.yarns@gmail.com, τηλ. +30 210 2320020

 

 

Ζήτηση από αντιπροσωπεία ειδών ένδυσης


Αντιπροσωπεία γυναικείων ειδών ένδυσης στο Μαρούσι ζητά απόφοιτο Κ/Υ, κατά προτίμηση με προυπηρεσία, για χειρισμό παραγγελιών εξωτερικού. Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή πληροφοριών μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την κα Γιούλη Αδαμοπούλου στα adamopoulou@outlook.com και 6932214141

 

Ζήτηση για άμεση πρόσληψη δύο Πτυχιούχων Κλωστοϋφαντουργών


Eξαγωγική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί για άμεση πρόσληψη δύο Πτυχιούχους Κλωστοϋφαντουργίας.

Μεγάλες προοπτικές, μόνιμη απασχόληση.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
COMO IKE
Felt and wadding
ΓEΦYPA- ΘEΣΣAΛONIKHΣ
57011
THΛ 2310716080
6972440939
ΣOΛΩN XANIΩTHΣ