Αρχική Σελίδα Ο Σύλλογος

Το 1935, σε μια εποχή που η Κλωστοϋφαντουργία είχε πλέον εδραιωθεί ως ο κύριος και πλέον δυναμικός βιομηχανικός κλάδος στην Ελλάδα, ιδρύεται στην Αθήνα το Σωματείο με την επωνυμία "Σύνδεσμος Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών Σχολών Εξωτερικού". Τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και τα μέλη που εγγράφονταν στο Σωματείο για πολλές δεκαετίες -μέχρι το πρόσφατο παρελθόν- ήταν Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί προερχόμενοι από Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές σχολές του εξωτερικού. Το Σωματείο αποτέλεσε ένα τόπο συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων και διάχυσης γνώσης, σχετικά με επιστημονικά, τεχνολογικά και επιχειρησιακά θέματα του κλάδου, κι είχε πάντοτε στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Αν και η Κλωστοϋφαντουργία ήταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο μεγαλύτερος και πλέον στρατηγικός βιομηχανικός κλάδος της Ελλάδας, παρόλα αυτά και σε αντίθεση με ότι συνέβαινε παγκοσμίως, για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών. Το 1983, ιδρύεται στο ΤΕΙ Πειραιά το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας. Έκτοτε, πολλοί νέοι πτυχιούχοι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί προστίθενται στο ήδη υπάρχον επιστημονικό δυναμικό των Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που προέρχονται από σχολές του εξωτερικού, και στελεχώνουν πολλές εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το 1998 ο Σύλλογος μετονομάζεται σε "Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιστημόνων Κλωστοϋφαντουργών" και τελικά το 2002, τροποποιώντας το καταστατικό του, ενώνεται με τον "Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών Τ.Ε.Ι. Πειραιά" και παίρνει τη σημερινή του ονομασία "Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών".

Το 1999 ιδρύεται το τμήμα Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδυμάτων στο ΤΕΙ Κιλκίς (παράρτημα του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). Με το τμήμα αυτό, μεγαλώνει η οικογένεια των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τον ευρύτερο κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας και Ενδυμάτων. Οι απόφοιτοι του τμήματος Σχεδίασης & Παραγωγής Ενδυμάτων, αποτελούν δυνάμει μέλη και μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογό μας.

Σήμερα, ο Σύλλογος αποτελεί τον μοναδικό κλαδικό επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα που έχει σκοπό την προώθηση και βελτίωση της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης των Ελλήνων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, την προβολή του ρόλου τους στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, καθώς και την προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

Ο Σύλλογος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στηρίζεται στην συνδρομή και εθελοντική προσφορά των μελών του.

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μία χρονική περίοδο σημαντικών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα. Η μεταβολή των δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις, στην ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων, τα νέα οικονομικά δεδομένα, το υψηλό ποσοστό της ανεργίας, η αλλαγή των κοινωνικών δομών και η αμφισβήτηση των θεσμών, έχουν ως αποτέλεσμα οι φορείς και τα συλλογικά όργανα να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, τόσο στη λειτουργία τους όσο και στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους και κατ΄επέκταση την αξιοπιστία τους, έναντι της κοινωνικής ομάδας που εκπροσωπούν. Παρ΄ όλα αυτά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, μέσα από την μακρόχρονη πορεία του, κατάφερε να διαφυλάξει το ρόλο του, στο μέτρο του δυνατού, διατηρώντας την ενεργητικότητα και την αξιοπιστία του.

Και αυτό γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργός, με την ειδική επιστημονική συγκρότηση και τη θέση του στην παραγωγική διαδικασία, μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις της ελληνικής βιομηχανίας και στη διαμόρφωση του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

 

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη μας:

• Πτυχιούχοι ελληνικών και αλλοδαπών τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συνάφεια προς τους τομείς Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Ενδυμάτων.

• Πτυχιούχοι ελληνικών και αλλοδαπών τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν συνάφεια προς τους τομείς Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Ενδυμάτων, αλλά έχουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία ή συνεισφορά στους ανωτέρω τομείς.

• Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν στο Σύλλογο Προπτυχιακοί φοιτητές των ανωτέρω τμημάτων.