Αρχική Σελίδα Άρθρα Μελών μας Μελέτη και ταξινόμηση των Υφαντικών διακοσμητικών μοτίβων διαφορετικών περιοχών της Ελλάδος βάσει της Συμμετρίας τους
Μελέτη και ταξινόμηση των Υφαντικών διακοσμητικών μοτίβων διαφορετικών περιοχών της Ελλάδος βάσει της Συμμετρίας τους

Ανακοίνωση της Αθανασίας Τσατσαρού-Μιχαλάκη, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η συμμετρία έχει έντονη παρουσία στη ζωή όλων και μπορεί να λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφόρων επιστημονικών κλάδων.
Σύμφωνα με τον Kappraff η συμμετρία αποτελείται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: την επανάληψη, την αρμονία και την ποικιλία. Τα τρία αυτά στοιχεία απαντώνται έντονα τόσο στην υφαντική όσο και στην κεραμική τέχνη. Επανάληψη είναι η διαδικασία κατά την οποία το θεμελιώδες στοιχείο (motif) επαναλαμβάνεται κατά μήκος μιας σχεδιαστικής διάταξης. Η αρμονία είναι η οπτική ευχαρίστηση που προσφέρουν τα διάφορα στοιχεία της σχεδιαστικής διάταξης όταν συνδυαστούν κατάλληλα.