Αρχική Σελίδα Κλαδικά νέα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019
Banner
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση στην έδρα του Συλλόγου στο Μαρούσι,  με θέματα:

  • Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018
  • Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019
  • Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τις επόμενες δράσεις του Συλλόγου, μετά την ένταξη και λειτουργία της ειδικότητας μας στο νέο τμήμα «Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής» του Παν. Δυτ. Αττικής
  • Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων για αλλαγή του Kαταστατικού του Συλλόγου, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως ενσωμάτωση των αποφοίτων του νέου τμήματος και θεσμοθέτηση ενός πιο ευέλικτου σχήματος διοικητικού συμβουλίου.

Η πρώτη ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης είναι η 18/06/2019, αλλά λόγω μη αναμενόμενης απαρτίας παρακαλείσθε να προσέλθετε μόνο την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, οπότε η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι παρόντα.


Παρακαλούνται όλα τα μέλη να συμβάλλουν με την παρουσία τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου