Δέκα κλάδοι που μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην Ελλάδα

Του Βασίλη Γεώργα από το www.capital.gr

Ανασυγκρότηση της οικονομίας του αύριο, ακόμη και με υλικά από τα «χαλάσματα» του σήμερα, είναι η συνταγή ανάπτυξης που εισηγούνται ο ΣΕΒ, το ΙΟΒΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αξιοποιηθεί το υπάρχον επιχειρηματικό δυναμικό, με στροφή στην πρωτογενή παραγωγή, μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω συμπράξεων, εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και στοχευμένη ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα βασίζονται στις ανάγκες της αγοράς.

Οι τρεις φορείς και οι πάνω από 150 εμπειρογνώμονες που δούλεψαν για την εκπόνηση των μελετών, ρίχνουν στο τραπέζι προτάσεις για τον μετασχηματισμό τόσο παραδοσιακών όσο και ανερχόμενων κλάδων ή τομέων αιχμής, όπως η ενέργεια, ο αγροτικός τομέας, οι κατασκευές, η υγεία ακόμη και η κλωστοϋφαντουργία, ώστε να «παράγουν» εξαγώγιμα, ποιοτικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.

Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες από το Κράτος στο σκέλος της υποστήριξης και του σχεδιασμού και, επενδυτικές πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα, εκτιμούν πως υπάρχουν περιθώρια η ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να προσελκυστούν νέα επενδυτικά κεφάλαια.

Ειδικότερα για την Κλωστοϋφαντουργία που είναι ο ένας από τους δέκα κλάδους, τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

Οι στρατηγικές συνεργασίες και συγχωνεύσεις κλωστοϋφαντουργικών μονάδων και η υιοθέτηση νέου μοντέλου ανάπτυξης την οποία θα αναλάβουν να εκπονήσουν οι κλαδικοί σύνδεσμοι θεωρούνται απαραίτητα βήματα για να αναπτυχθεί ξανά ο κλάδος. Η μελέτη προτείνει να εμπλουτιστεί η παραγωγή ενδυμάτων μαζικής ζήτησης που βασίζεται σήμερα κυρίως στο βαμβάκι, από νέες εξελιγμένες πρώτες ύλες π.χ. πλαστικά νήματα, οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις, νανοδομικά ανόργανα και οργανικά υλικά κ.ά. ή ακόμη και με παραδοσιακά υφάσματα, υψηλής προστιθέμενης αξίας π.χ. μετάξι.

Μπορεί να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα, εξειδικευμένα τμήματα αγοράς, με δυνατότητες σημαντικής άνθησης στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως το παιδικό ένδυμα, όπου αν και τα ελληνικά προϊόντα είναι ήδη εφάμιλλα των παγκοσμίως αναγνωρίσιμων προϊόντων η διεθνής προώθησή τους υστερεί. Επίσης, η κατασκευή ενδυμάτων εργασίας έχει αναπτυχθεί ελάχιστα, υπάρχουν όμως αναξιοποίητες ευκαιρίες μέσα από την υλοποίηση νέων επιχειρηματικών στρατηγικών(π.χ. leasing επαγγελματικών ρούχων).

Προτείνεται να δοθούν κίνητρα για την επιβίωση και ανάπτυξη των κλωστοϋφαντουργικών μονάδων όπως η εξαίρεση των βιομηχανικών/ βιοτεχνικών εγκαταστάσεων από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, η μείωση των πρόσθετων αμοιβών (υπερωρίες, νυχτερινά), η μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές) και η χρηματοδότηση επενδύσεων από το ΠΔΕ.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο στο www.capital.gr