Δελτίο Τύπου για το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εν όψει της επικείμενης συνένωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης Αθήνας και Πειραιά για τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών εκφράζει τις ακόλουθες θέσεις.

Οι κλάδοι της Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης και του Δέρματος παρά τη συρρίκνωση που έχουν υποστεί τα τελευταία έτη παραμένουν σημαντικό τμήμα της ελληνικής βιομηχανίας, απασχολώντας σχεδόν το 9% του συνόλου των απασχολουμένων στη μεταποίηση (ΙΟΒΕ 2017, Ο τομέας μεταποίησης στην Ελλάδα-Τάσεις και προοπτικές, σελ.54). Ιδιαίτερα οι κλάδοι «μόδας», αλλά και ειδικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι οποίοι βασίζονται στη δημιουργικότητα, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και σε εξειδικευμένες παραγωγές μικρής κλίμακας με χαμηλή απαίτηση επενδύσεων, εκτιμούμε ότι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ήδη, στις πλέον ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες είναι έντονη η τάση δημιουργίας νεοφυών μικρών επιχειρήσεων με προσανατολισμό στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, ενώ τα αντίστοιχα ερευνητικά έργα που επιδοτούνται από την ΕΕ αυξάνονται κάθε χρόνο με εντυπωσιακό ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη μιας υψηλού επιπέδου ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη αποτελεί κρίσιμη στρατηγική επιλογή.

Η ένταξη του υφιστάμενου τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ στην δομή του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει την ευκαιρία για αναβάθμιση του προφίλ των αποφοίτων, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και να προσδώσουν νέα δυναμική στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ιδανικά, ως σύλλογος θα επιθυμούσαμε την ένταξη του υφιστάμενου τμήματος στη νέα δομή, ως αυτόνομο τμήμα με νέο τίτλο και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών. Παρόλα αυτά, θεωρούμε αποδεκτή και δυνάμει λειτουργική την ένταξή του ως κατεύθυνση σε ένα νέο ευρύτερο τμήμα που θα περιλαμβάνει και κάποια άλλη κατεύθυνση μηχανικών με σχετική συνάφεια και «βιομηχανικό προσανατολισμό», και θα έχει τίτλο που περιέχει τους όρους «Βιομηχανικού Σχεδιασμού» ή «Βιομηχανικής Παραγωγής» (Βήμα, Ιούλιος 2017), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Το πρόγραμμα σπουδών να διευρύνει τα γενικά γνωστικά αντικείμενα και να βελτιώνει το προφίλ του αποφοίτου ως μηχανικού,  χωρίς όμως να του αποστερεί τις ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτεί η βιομηχανική παραγωγή των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.

Β) Να οδηγεί στην απόκτηση τίτλου που θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με το γνωστικό πεδίο και τον διεθνώς αναγνωρίσιμο τίτλο του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού.

Αντιθέτως, η συνύπαρξη των ειδικοτήτων Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών σε ένα νέο τμήμα (Βήμα, Αύγουστος 2017) μας βρίσκει εντελώς αντίθετους, καθώς υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών και μια πιθανή συνένωση θα καταστρέψει τον προσανατολισμό και θα αποδυναμώσει τη θέση και των δύο τμημάτων στην αγορά.

Σε διάλογο που είχε ξεκινήσει το 2008 με πρωτοβουλία του τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών είχε προτείνει την αλλαγή του τίτλου του τμήματος, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα το εύρος των αντικειμένων και τη σύγχρονη δυναμική του, και έναν ριζικό εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών που θα  εναρμονίζεται με τις νέες συνθήκες της αγοράς και τις πραγματικές δεξιότητες που απαιτούνται από έναν σύγχρονο Κλωστοϋφαντουργό Μηχανικό. Κάτι ανάλογο συνέβη σε όλα τα αντίστοιχα τμήματα ξένων πανεπιστημίων. Παραμένοντας σταθεροί σε αυτή τη θέση, προσβλέπουμε σε ενδυνάμωση της ειδικότητας του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού μέσα από τη δομή του νέου Πανεπιστημίου και σε μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μελλοντικών συναδέλφων στη διαμόρφωση μιας ισχυρής και καινοτόμου ελληνικής βιομηχανίας Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης.

Εκ μέρους του Δ.Σ.