Η Ειδικότητα

Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού (Textile Engineer) αποτελεί την πρώτη και παλαιότερη ειδικότητα Μηχανικών Βιομηχανίας.  Πρωτοεμφανίζεται το 1824 ως αυτόνομο ιδρυτικό τμήμα του “Manchester Mechanics Institution”, που αργότερα μετασχηματίζεται στο “University of Manchester Institute of Science and Technology” (UMIST). Το 1832 ακολουθεί η ίδρυση του “Bradford Mechanics Institute” με αποκλειστικό αντικείμενο την Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, το οποίο αργότερα μετασχηματίζεται στο “Bradford Technical School” (1882) διαθέτοντας τέσσερα τμήματα, όλα προσανατολισμένα στην Κλωστοϋφαντουργία (Textiles, Art and Design, Engineering, Chemistry and Dyeing).

Η επόμενη ειδικότητα Μηχανικών Βιομηχανίας εμφανίζεται μετά από περίπου μισό αιώνα με την ίδρυση του πρώτου τμήματος Χημικών Μηχανικών στο MIT (1888), ενώ πολύ αργότερα εμφανίζεται η νεότερη ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια προστίθεται στο φάσμα των Μηχανικών Βιομηχανίας και η ειδικότητα των Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης. Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού περιλαμβάνει κοινά αντικείμενα με όλες τις άλλες ειδικότητες των Μηχανικών Βιομηχανίας, αλλά εξειδεικεύεται στη σχεδίαση προϊοντων και στις παραγωγικές διεργασίες τόσο της συμβατικής όσο και της υψηλής τεχνολογίας σύγχρονης Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας.

Η ειδικότητα του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη, περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από καμία άλλη ειδικότητα μηχανικών και κατέχει διακριτή θέση στην ανώτατη εκπαίδευση όλων των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών.