Μέλη

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδίκευση Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού ή Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδυμάτων, αλλά και επιστήμονες ή μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Χάρτου, Πλαστικών, Χρωμάτων, Χημικών και εν γένει παραγωγής προϊόντων με συνάφεια προς τα υλικά και τις διεργασίες της Κλωστοϋφαντουργικής Βιομηχανίας.
Ως δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία έχουν συνάφεια με τους τομείς Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης.