Υπό στενές προθεσμίες η υλοποίηση Συστημάτος Εναλλακτικής Διαχείρισης Κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση και η οργάνωση της λειτουργίας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ (Απόβλητα Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων) σε όλη την Ελλάδα, στη βάση εναρμόνισης με ευρωπαϊκή οδηγία. Όλοι οι παραγωγοί ή εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποχρεούνται να ενταχθούν στο εθνικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ, μέσω συμβάσεων που θα συνάψουν με εταιρίες-παρόχους Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ, για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην ελληνική αγορά. Δεδομένης της απουσίας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ, οι παραγωγοί ή εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα κληθούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι μέσω των συλλογικών φορέων τους και σε συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τις απαραίτητες εταιρίες Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ, οι οποίες θα είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Παρόλο που ο χρόνος που απομένει είναι πολύ λίγος για ένα τόσο πολύπλοκο εγχείρημα, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ για το πλαίσιο της υλοποίησης. Σημειώνεται ότι στα ΑΚΠ συμπεριλαμβάνονται και υποδήματα, στρώματα, απορροφητικά υλικά, υφάσματα για καθαρισμό, υλικά φίλτρων, προστατευτικός ρουχισµός και άλλα ειδικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τα οποία σε συνδυασμό με την πολλαπλή σύνθεση ακόμη και απλών συνηθισμένων ρούχων, απαιτούν τη δημιουργία πληθώρας διαφορετικών ρευμάτων διαχείρισης των αποβλήτων. Η συντριπτική ποσότητα των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων προέρχεται από την απόρριψη προϊόντων μετά από χρήση (Αστικά Απόβλητα), ενώ τα βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν ένα πολύ μικρό κλάσμα. Σε μεγάλες Κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, όπως είναι τα Κλωστήρια, τα απόβλητα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παραπροϊόντων με εμπορική αξία ή ανακυκλώνονται άμεσα.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, με πρώτη τη Γαλλία, έχουν υλοποιηθεί εθνικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ, όμως σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούν το «εύκολο» μοντέλο: Τα απόβλητα που η διαχείριση τους είναι εύκολη και οικονομικά συμφέρουσα επιστρέφουν στην κυκλική οικονομία, ενώ τα υπόλοιπα «εξάγονται» στον αναπτυσσόμενο κόσμο για να καταλήξουν τελικά σε κάποια χωματερή. Προφανώς αυτό δεν αποτελεί πραγματικά βιώσιμη λύση για το μέλλον. Συνεπώς, θα πρέπει να τεθούν από τώρα οι σωστές βάσεις ενός εθνικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΚΠ που θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και το κόστος διαχείρισης κάθε ειδικού ρεύματος ΑΚΠ και θα προβλέπει τη σταδιακή εξέλιξή σε ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικά βιώσιμο σύστημα, με την εισαγωγή καινοτομικών λύσεων που θα υποστηριχθούν από τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλος Ραβάνης, οι επιχειρήσεις καλούνται να αποκτήσουν την υποδομή και τα συστήματα διαχείρισης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστεί ή να ανασταλεί ο ρόλος που πρέπει να έχουν οι παραγωγοί.  (Πηγή: https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/56593_erhetai-i-kya-gia-forea-anakyklosis-klostoyfantoyrgikon-proionton)