Υπόμνημα του ΠΣΠΜΚ για την ίδρυση τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών

Υποβλήθηκε σήμερα Υπόμνημα-Αίτημα από το Σύλλογό μας, προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την ίδρυση τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.