Με την υποστήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο έτος λειτουργίας της ειδικότητας “Υφάσματος-Ένδυσης” στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Παλλήνης

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών αποτελεί τον πλέον αρμόδιο επιστημονικό φορέα που μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα εκπαίδευσης σχετικά με τον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης. Ανταποκρινόμενος από την πρώτη στιγμή στην πρόσκληση να στηρίξει τη λειτουργία της ειδικότητας “Υφάσματος-Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος” στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Παλλήνης και παρά τις ελλείψεις σε υποδομές, συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών 2023-2024. Ως επιστέγασμα, οι εκπαιδευόμενοι της ειδικότητας, αν και μόλις στο πρώτο έτος των σπουδών τους, συμμετείχαν στην επίδειξη μόδας «ΗΧΩ» που διοργανώθηκε με επιτυχία από την 2η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Θεσσαλονίκης και την Δ.ΥΠ.Α. στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευόμενοι προσέγγισαν τον αρχαίο μύθο της νύμφης Ηχούς με ιδιαίτερη ενσυναίσθηση και «παντρεύοντας» τον μύθο με την ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία, δημιούργησαν με πολλή προσωπική δουλειά το υψηλής αισθητικής έργο που παρουσίασαν στην εκδήλωση.

Ο κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης απασχολεί περίπου το 10% των εργαζομένων όλων των κλάδων μεταποίησης της Ελλάδας, ενώ πλαισιώνεται από ακόμη περισσότερες θέσεις απασχόλησης στο κύκλωμα εμπορίας και πώλησης. Ωστόσο, υπάρχει σημαντικό έλλειμα γνώσεων και δεξιοτήτων στο στελεχιακό δυναμικό της χώρα μας, το οποίο την καθιστά όλο και πιο αδύναμη έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών ως προς την ανταγωνιστικότητα και την δυνατότητα καινοτομίας. Τα τελευταία χρόνια, το έλλειμα αυτό επιδεινώθηκε με την αυθαίρετη κατάργηση της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΠΑ.Δ.Α.), αποστερώντας τον κλάδο από τα απαραίτητα εξειδικευμένα ανώτατα στελέχη.

Η έναρξη λειτουργίας της ειδικότητας “Υφάσματος-Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος” στην ΕΠΑ.Σ. Παλλήνης αποτελεί μια σωστή απόφαση, καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και καλύπτει διαρκείς ανάγκες ειδικότερα στην περιοχή της Αττικής όπου οι επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζουν μεγάλη συγκέντρωση. Ενδεικτικό αυτού είναι το μεγάλο πλήθος των εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για προσλήψεις στα πλαίσια της μαθητείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια να λειτουργήσει η ειδικότητα “Υφάσματος-Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος” σε ακόμη περισσότερες ΕΠΑ.Σ. στο μέλλον.