Κατατέθηκε Αίτημα από το ΠΑΔΑ για την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών

Οι διεθνείς εξελίξεις στον κλάδο Κ/Υ & Ένδυσης τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγή επιστρέφει σταδιακά στην Ευρώπη. Η θετική πορεία επιβραδύνθηκε από την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία, η οποία εκτός από το ότι δημιούργησε μια μεγάλη, θλιβερή, ανθρωπιστική κρίση, εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων απειλώντας ακόμη και την επιβίωση των πιο αδύνατων του κλάδου. Παρόλα αυτά η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια ο κλάδος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και θα ανακτήσει τη θέση του ως ένα από τα πιο ισχυρά κομμάτια της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Είναι κοινός τόπος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική που να συμβαδίζει με αυτές τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Εδώ και 2 χρόνια η ειδικότητά του Κ/Υ Μηχανικού δεν υπάρχει πια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει όμως κι ένα καλό νέο. Στην εκπνοή του 2022, μετά από αρκετούς μήνες διεργασιών, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το αίτημα ομάδας καθηγητών του πρώην τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών για την επανίδρυση αυτοτελούς τμήματος Κ/Υ Μηχανικών. Το προτεινόμενο τμήμα είναι 5-ετούς διάρκειας και έχει τον τίτλο “Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών”.

Η ίδρυση του τμήματος, θα καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στο βιομηχανικό οικοσύστημα της χώρας, θα αποκαταστήσει την αδικία που συντελέστηκε σε βάρος φοιτητών της ειδίκευσης Κ/Υ των οποίων οι σπουδές διακόπηκαν βίαια και ανορθολογικά και θα κρατήσει ζωντανή την ειδικότητά του Κ/Υ Μηχανικού, που αν δεν είχε καταργηθεί, φέτος θα έκλεινε 40 χρόνια πορείας στη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας.

Ως σύλλογος στηρίζουμε το αίτημα για την ίδρυση του νέου τμήματος και ευχόμαστε το 2023 να φέρει την αποκατάσταση της ειδικότητας μας στα ακαδημαϊκά πράγματα.