Διανοητική Ιδιοκτησία – Οδηγός για την βιομηχανία Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης

Ο “Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας” εξέδωσε μια σειρά από ενδιαφέροντες οδηγούς σχετικά με τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους τομείς: α) της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, β) της υπόδησης γ) των δερματίνων ειδών και δ) του επίπλου, στις παρακάτω χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία.

Ο οδηγός προέκυψε από το πρόγραμμα IPeuropAware, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας CIP, το οποίο διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον οδηγό για την Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση:

http://www.obi.gr/obi/Portals/0/ImagesAndFiles/Files/textile_GR.pdf